Välkommen till Ansökningsbiblioteket!

Vi är en plattform som samlar ansökningsportfolion från konststudenter som går på olika konsthögskolor i Sverige.