Om oss

Välkommen till oss, det är vi som är ansökningsbiblioteket!

Detta är en plattform som samlar ansökningsportfolion från konststudenter som går på olika konsthögskolor i Sverige.

Vårt syfte är att avmystifiera konsten och tillgängliggöra institutionerna. Vi vill synliggöra de system som redan finns. Därför visar vi hur olika ”godkända” ansökningar till konsthögskolor ser ut. Syftet är inte att marknadsföra individuella konstnärer.